eCCR ALFA

Rebreather ALFA je hotový!
Rádi bychom vám představili náš nový rebreather ALFA. Již v úvodu jsme avizovali, že našim cílem bylo využití osvědčených principů a zajímavých konstrukčních prvků z různých rebreatherů a jejich kombinace v jediném přístroji.
Tak vznikl rebreather ALFA.
Je postavený na využití principu dvou scruberů a na zádech umístěných plně krytých dýchacích vaků. Tento princip byl převzatý z velmi úspěšného mCCR rEVO.
Nosná konstrukce našeho rebreatheru je tvořena krabicí z nerezového plechu a integrovanou zádovou deskou. Kombinací přesných dvojitých ohybů, různých tlouštěk materiálů a konečným svařením bylo dosaženo maximální tuhosti celého těla přístroje.
V naší konstrukci jsme chtěli eliminovat počet hadic a kabelů, vedených okolo nebo vycházejících z přístroje. Veškeré rozvody plynů jsou proto umístěny uvnitř nosného systému a pro připojení otevřeného okruhu ústenky, inflátoru i připojení externího zdroje plynu slouží jediný centrální gasblok.
Tímto řešením se podařilo eliminovat hadice tažené podél přístroje z 1. stupňů automatik pouze na vysokotlaké připojení manometrů.
Dýchací okruh je vybavený přepínatelnou CC/OC ústenkou naší konstrukce s vrapovými hadicemi, které jsou připojené vlastními konektory k nádechovému a výdechovému vaku na horní straně nosného systému.
Vydechovaný plyn prochází přes dvě samostatné jednotky pohlcovače CO2 propojené navzájem dutým víkem. Pro výrobu jednotek scruberů stejně jako pro samotné víko je použitý materiál Delrin, který má výhodné mechanické i tepelně izolační vlastnosti.
Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.
O samotné řízení a monitorování dýchací směsi uvnitř rebreatheru ALFA se stará osvědčená elektronika Pursuit firmy Shearwater Research.
V našem systém jsme použili řešení Deep Pursuit společnosti Narked at 90, které je kombinací primárního řídícího a dekompresního počítače spolu se sekundární elektronikou zajišťující nezávislé monitorování ppO2 v systému a jeho zobrazování pomocí LED HUD.
Toto řešení umožní i v případě výpadku primární elektroniky dokončit bezpečně ponor pomocí manuálního řízení rebreatheru s využitím informací o aktuální hodnotě ppO2 zobrazované na HUD.


  eCCR ALFA - detaily

Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.

  Řídící elektronika

Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.
Primární řídící elektronika Pursuit firmy Shearwater Research.
- on-line výpočet dekomprese
- full trimix software
- automatická kalibrace
- 5 CC a 5 OC uživatelem definovatelných směsí
   (možnost editace i v průběhu ponoru)
- dva "set pointy", každý nastavitelný v rozsahu od 0.4 do 1.4
- automatické konfigurovatelné přepínání set pointu
- možnost přepínání mezi uzavřeným a otevřeným okruhem v průběhu ponoru
- automatické přizpůsobení podsvícení displeje podle okolního světla
- Buhlmannův dekompresní algoritmus s uživatelsky nastavitelným gradientem
- volitelně výpočet dekomprese pomocí "V" Planner® Live
- uživatelem upgradovatelný firmware pomocí infra portu
- oddělené a nezávislé napájení počítače, řídící jednotky a solenoidu i HUD
Sekundární elektronika.
- monitor ppO2 s výstupem na LED HUD
- nezávislá kalibrace
- unikátní systém zobrazování hodnoty ppO2
- potápěč je schopen jedním pohledem zjistit skutečnou hodnotu ppO2
- příklady zobrazení:
   RRR____RRR____RRR = 0,7
   GG_____GG_____GG = 1,2
Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti. Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.

  Přepínatelná CC/OC ústenka

    Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.
- kompaktní přepínatelná CC/OC ústenka vlastní konstrukce
- těsnění pomocí O-kroužků
- mechanika 2. stupně – APEKS
- držák HUD

  Manuální řízení - bypass

    Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.
- snadno přístupná a zároveň chráněná tlačítka
- umístěná ve spodních rozích nosného systému
- manuální dávkování kyslíku na pravé straně
- manuální dávkování diluentu na levé straně
- stejným způsobem jsou orientovány i ventily kyslíkové a diluentové lahve

  Centrální rozvod diluentu

    Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.
- všechny pneumatické rozvody umístěné a chráněné uvnitř nosného systému
- rozvod diluentu je řešený centrálním gasblokem
- odtud je přívod do druhého stupně kombinované ústenky
- používá se také pro inflátor křídla
- volné vstupy jsou určené pro off-board připojení diluentu
- hadice off-board připojení povede přes levé rameno a bude ukončená rychlospojkou (volitelné)


  Základní technická data

eCCR ALFA je kompaktní, plně elektronicky řízený rebreather s on-line dekompresí.

- hmotnost bez lahví a sorbentu: 17 kg
- hmotnost celková (připraveno k ponoru): 31 kg
- rozměry: 650 x 400 x 190 mm (v x š x h)
- provozní doba: minimálně 240 minut
- objem lahví: 2 x 3 litry (200 bar)
- kapacita scruberu: 2,8 kg (frakce 2,5 - 5)
- elektronika: Shearwater Research Deep Pursuit (full trimix software)
                   (primární - controller + on-line deco,
                    sekundární - monitor ppO2 s výstupem na HUD)
- ústenka: přepínatelná CC/OC
- kompenzátor vztlaku: křídlo s lehce seřiditelnými popruhy

  Cena plně vybaveného přístroje: 145.000,- Kč


Dodací lhůta - 6 týdnů od objednání a zaplacení zálohy ve výši 50% ceny.

Po kliknutí se v novém okně zobrazí obrázek v původní velikosti.